วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

^๐^ ลักษณะหญิงชายที่พึ่งหลีกเลี่ยง ^๐^^๐^ ลักษณะหญิงชายที่พึ่งหลีกเลี่ยง ^๐^เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์มี อาการครบ 32 ประการแล้ว


จงหลีกเลี่ยงหญิงชายที่มีลักษณะต้องห้าม 9 ประการดังนี้

.....1. หญิงชาย มีปกติโหดร้าย ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน มีนิสัยชอบมุ่งร้ายทำลายผู้อื่นหญิงชายประเภทนี้มีจิตใจเร่าร้อน กระวนกระวายคล้ายไฟสุ่มขอน เพราะจิตใจขาดความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์และขาดน้ำจิตน้ำใจต่อบุคคลอื่นที่ คบหาสมาคม

2. หญิงชายใด มีปกติลบหลู่ดูหมิ่นญาติสนิทมิตรสหายและเพื่อนร่วมงาน มีนิสัยชอบยกตนข่มท่านเหนือกว่าผู้อื่นอยู่เสมอ และชอบดูถูกดูแคลนให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจอยู่เป็นประจำ หญิงชายประเภทนี้มีจิตใจเย่อหยิ่งจองหองพองขน เพราะจิตใจขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนและความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลอื่นที่คบหาสมา คม

3. หญิงชายใด มีปกติอิจฉาริษยา เห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตนทนอยู่ไม่ได้ มีนิสัยอิจฉาตาร้อนมักนอนไม่หลับ จงเกลียดจงชังหมั่นไส้คนอื่นที่ดีกว่าตนเอง หญิงชายประเภทนี้มีจิตใจบกพร่องไม่อยากให้ใครได้ดีเกินหน้า แรงริษยานี้เป็นเหตุทำให้โลกฉิบหาย เพราะจิตใจขาดความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี เรียกว่าขาดมุทิตาพรหมวิหารต่อบุคคลอื่นที่คบหาสมาคม

4. หญิงชายใด มีปกติตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เคยแม้จะบริจาคทรัพย์สินเงินทองช่วยเหลือผู้อื่น ทำตัวเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์หญิงชายประเภทนี้จิตใจคับแคบ ชอบเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว นิดหน่อยก็ไม่ยอมเสีย เข้าตำราขี้ไม่ให้หมากิน เพราะจิตใจขาดการทำบุญสุนทรทานและขาดสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อบุคคลอื่นที่คบ หาสมาคม

5. หญิงชายใด มีปกติเจ้าเล่ห์มายา ต่อหน้าเป็นมะพลับ ลับหลังเป็นตะโกน หน้าไหว้หลังหลอก หญิงชายประเภทนี้จิตใจที่มีเล่ห์เพทุบายแพรวพราว เพื่อล่อลวงให้ผู้อื่นเห็นผิดจากสภาพที่เป็นจริงก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง ทางตรงและทางอ้อมเพราะจิตใจขาดสัจจะความจริงใจต่อตนเองและต่อบุคคลอื่นที่คบ หาสมาคม

6. หญิงชายใด มีปกติมักอวด ชอบคุยโม้ คุยโตว่าตัวเองเป็นผู้ที่วิเศษกว่าผู้อื่น และชอบโอ้อวดว่าเส้นใหญ่สามารถจะทำกิจการใดๆ ให้สำเร็จทุกอย่าง จะทำได้หรือไม่ได้ก็ขอคุยโม้โอ้อวดไว้ก่อน หญิงชายประเภทนี้ มีจิตใจจองหองพองขนเหมือนกิ้งก่าได้ทอง เพราะจิตใจขาดความพอดีและจริงใจต่อตนเองและบุคคลอื่นที่คบหาสมาคม

7. หญิงชายใด มีปกติโกหกหลอกลวง ยุยงส่งเสริมให้เกิดความบาดหมางกันและกัน หรือชอบพูดเยาะเย้ย เสียดสีเหลวไหลไร้สาระไม่รู้จักกาลเทศะ หญิงชายประเภทนี้ มีจิตใจชอบเห็นผู้อื่นทะเลาะกัน ทำนองปากปราศัย น้ำใจเชือดคอพูดจาในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษ เพราะจิตใจขาดสัจจะวาจาและความจริงใจต่อตนเองและบุคคลอื่นที่คบหาสมาคม

8. หญิงชายใด มีปกติปรารถนาลามก จิตใจหมกหมุ่นงุ่นง่านอยู่แต่ในเรื่องความรักความใคร่ หลงใหลอยู่ในกามารมณ์ มีรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่ยั่วยวนจิตใจ หญิงชายประเภทนี้ มีจิตใจเร่าร้อน กระวนกระวาย เพราะจิตใจขาดความสำรวมระวังและเข้าใจผิดเกี่ยวกับสรีระร่างกายของตนเองและ บุคคลอื่นที่คบหาสมาคม

9. หญิงชายใด มีปกติเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม เห็นว่าทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป พ่อแม่ไม่มีบุญคุณจึงไม่ต้องตอบแทนพระคุณ หญิงชายประเภทนี้ มีจิตใจที่บอดสนิท เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นชั่วเป็นดี เพราะจิตใจขาดความเห็นที่ถูกต้องตามหลักธรรม ต้องอาศัยปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต เพื่อพิชิตความเห็นผิด ทำผิดให้หมดไปจากตนเองและบุคคลอื่นที่คบหาสมาคม

ลักษณะหญิงชายที่ พึ่งหลีกเลี่ยงทั้ง 9 ประการนี้ ตามหลักพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นมลทินหรือสนิมของใจ เป็นสัญชาตญาณฝ่ายต่ำทำให้จิตใจมัวหมองไม่ผ่องใส กลางคืนเป็นควัน กลางวันเป็นไฟ หาความสงบสุขในชีวิตจิตใจไม่ได้เหมือนตกนรกทั้งเป็น จึงควรที่จะขจัดปัดเป่ามลทินหรือสนิมของใจให้ลดน้อยถอยลง และพยายามป้องกันมิให้เกิดขึ้นในกมลสันดานชีวิตจะมีความสุข สังคมจะร่มเย็น บ้านเมืองจะเป็นเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
ขอบ คุณบทความจาก ธรรมจักร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อารายเหรอ