วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

คลิปภาพยนต์..ร.7พระราชทานพรให้ 3พระมหากษัตริย์ (หาดูยาก)
คลิปแรกเป็นคลิปเฉพาะภาพยนต์อย่างเดียว

คลิปที่สอง เป็นคลิปเดียวกัน แต่มีคำบรรยาย

จากรายการร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ของสำนักข่าว T-News
1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ