วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

รูปสีน้ำมันเก่า แก่ที่สุดในโลก

รูปสีน้ำมันเก่าแก่ที่สุดในโลก

ในปี ค.ศ.2001 ทั้งโลกต้องตกตะลึง เมื่อกลุ่มตาลีบัน ทำลายพระพุทธรูปยืนอันเก่าแก่แห่งบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน ขณะที่ถ้ำด้านหลังพระพุทธรูป ซึ่งก็ได้รับการตกแต่ง ด้วยภาพเขียนจากศตวรรษที่ 5-9 ก็ได้รับความเสียหาย จากการทำลายล้าง ของกลุ่มตาลีบันเช่นกัน

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : แต่วันนี้ ถ้ำดังกล่าวกลายเป็นแหล่งค้นพบที่สำคัญ เมื่อนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าภาพเขียนในถ้ำดังกล่าวเขียนด้วย 'สีน้ำมัน' ซึ่งสามารถสืบย้อนอายุไปนับร้อยปี ก่อนที่เทคนิคการเขียนภาพสีน้ำมันจะถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นในยุโรป

แต่วันนี้ ถ้ำดังกล่าวกลายเป็นแหล่งค้นพบที่สำคัญ เมื่อนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าภาพเขียนในถ้ำดังกล่าวเขียนด้วย 'สีน้ำมัน' ซึ่งสามารถสืบย้อนอายุไปนับร้อยปี ก่อนที่เทคนิคการเขียนภาพสีน้ำมันจะถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นในยุโรป

นัก วิทยาศาสตร์จากญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และ 'European Synchrotron Radiation Facility' (ESRF) ได้ค้นพบส่วนผสมของ 'น้ำมัน' ในตัวอย่างภาพเขียนในถ้ำที่บามิยัน และยังพบว่าในบรรดาถ้ำ 50 แห่ง มี 12 แห่งที่ตกแต่งด้วยภาพสีผสมน้ำมันซึ่งทำจากผลวอล์นัทและเมล็ดป๊อปปี้ เช่น ภาพพระพุทธเจ้าทรงจีวรสีแดงชาดนั่งสมาธิท่ามกลางใบปาล์มและสัตว์ในตำนาน ซึ่งคาดว่าเขียนขึ้นราวศตวรรษที่ 7 ขณะที่เทคนิคการเขียนภาพด้วยสีน้ำมันเริ่มต้นขึ้นราวศตวรรษที่ 15 ในยุโรป

...........................

ที่มา : www.esrf.eu

1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ