วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

80 บุคคล ที่คนไทยให้ความเชื่อมั่นประจำปี 2553

80 บุคคล ที่คนไทยให้ความเชื่อมั่นประจำปี 2553

“ผลสำรวจความเชื่อมั่น ของคนไทยต่อบุคคลและอาชีพปี 2553” โดยนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ สรรสาระ เป็นการสำรวจความคิดเห็นของคนไทย กับความเชื่อมั่นที่มีต่อบุคคลและสาขาวิชาชีพ ซึ่งได้ทำการสำรวจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 โดยพิจารณาจากบุคคลที่เป็นข่าวและอยู่ในกระแสความสนใจของสังคม

ทั้งนี้ บุคคลที่คนไทยให้ความเชื่อมั่นที่สุด (อันดับ และชื่อ)ปล1.เคอิโงะ
ปล2.ทำไมไม่มีหลินปิง

____________________________________________อาชีพที่ได้รับ ความ ไว้วางใจมากที่สุด (Rank Profession)

1 แพทย์
2 อาจารย์ /คุณครู
3 นักบิน
4 ผู้พิพากษา
5 ทันตแพทย์
6 เภสัชกร
7 นิติ เวชวิทยา
8 สัตวแพทย์
9 นางพยาบาล
10 สถาปนิก
11 นักบัญชี
12 พนักงาน ดับเพลิง
13 กองทัพไทย
14 พนักงานธนาคาร
14 อาสาสมัคร
16 ผู้ประกอบ การธุรกิจ
17 ทนายความ
18 นักอุตุนิยมวิทยา
19 ผู้ประกาศข่าว
19 พ่อค รัว
21 นักเขียน
22 พนักงานช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน
23 นักวิเคราะห์ หุ้น
24 ช่างเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์
25 ช่างซ่อมรถ
26 นักข่าว / ผู้สื่อข่าว
27 พนักงานรักษาความปลอดภัย
28 ตำรวจ
29 พ่อค้า / แม่ค้า
30 คนขับรถประจำทาง / รถไฟ
31 ช่างก่อสร้าง
32 พนักงาน ทำความสะอาดบ้าน
33 กระเป๋ารถเมล์
34 ผู้ดูแลเด็ก
35 ตัวแทนการ ขาย
36 พนักงานขับรถแท๊กซี่
37 วินมอเตอร์ไซต์
38 ตัวแทนขาย ประกัน
39 หมอดู / นักโหราศาสตร์
40 นักการเมืองโดย ใช้ใช้วิธีสำรวจผ่านระบบออนไลน์ โดยทางผู้สำรวจได้ส่งจดหมายเชิญชวนตอบแบบสอบถาม ไปยังผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด 750 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 20-50 ปี โดยแบ่งเป็นผู้หญิง 50 เปอร์เซ็นต์ และผู้ชาย 48 เปอร์เซ็นต์ ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ อย่าง กรุงเทพฯ และปริมณฑล (30%), เชียงใหม่ (30%), ขอนแก่น (20%), และชลบุรี (20%).


ผู้ ตอบแบบสอบถามถูกขอให้ให้คะแนนความเชื่อมั่นที่มีต่อบุคคลจำนวน 80 คน และวิชาชีพต่างๆ อีก 40 วิชาชีพที่อยู่ในกระแสความสนใจของสื่อมวลชนในประเทศไทย โดยสามารถให้คะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน ซึ่งในที่นี้ 1 หมายถึง “ไม่เชื่อมั่นเลย” และ 10 หมายถึง “เชื่อมั่นมาก”

credit:(พระเสาร์แทรก ประชาไท) , มติชน

http://forum.mthai.com/view_topic.php?table_id=1&cate_id=34&post_id=47513

2 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ