วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

แนะนำผู้เกษียณ อย่าหยุดทำงานหมดเลย สุขภาพจะทรุดโทรม

แนะนำผู้เกษียณ อย่าหยุดทำงานหมดเลย สุขภาพจะทรุดโทรม

แนะนำผู้เกษียณ อย่าหยุดทำงานหมดเลย สุขภาพจะทรุดโทรม

วารสาร วิชาการ "จิตวิทยาการชีวอนามัย" ของสหรัฐฯเผย ผู้เกษียณที่หางานชั่วคราวหรือบางเวลาทำจะลดความเครียดได้มากกว่าผู้ว่างงาน เหตุเพราะปรับตัวให้เข้ากับงานได้...

นักวิจัยมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ กล่าวแนะนำผู้เกษียณทั้งหลายว่า การวางมือจากงานหมดเลย จะทำให้สุขภาพทรุดโทรมวารสารวิชาการ "จิตวิทยาการชีวอนามัย" ของสหรัฐฯเปิดเผยว่า นักวิจัยมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ ได้ศึกษาจากผู้เกษียณจำนวน 12,189 ราย เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ได้พบว่า ผู้เกษียณที่ยังคงหางานชั่วคราวหรือบางเวลาทำบ้าง ล้วนแต่ไม่ค่อยจะเจ็บป่วยเป็นอะไรหนักหนา และยังคงทำการทำงานแต่ละวันได้ดี

ผลการศึกษาแสดงว่า ผู้ที่ยังคงหางานที่ใกล้เคียงกับงานเก่าทำหลังเกษียณได้ ยังคงมีขวัญดีกว่าเพื่อนฝูงคนที่หยุดทำงานหมดเลย แต่ขณะเดียวกันไม่พบหลักฐานส่อว่าคนที่ต้องไปทำงานที่ต่างจากงานเก่าทำ จะมีสภาพจิตใจดีเหมือนกันไปด้วย อาจ จะเป็นเพราะว่า ต้องปรับตัวให้เข้ากับงาน และสิ่งแวดล้อมที่ต่างออกไป จึงทำให้เกิดความเครียดมากกว่า.

http://forum.khonkaenlink.info/index.php/topic,121108.0.html2 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ