วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

พระอัจฉริยภาพ ของ ในหลวง

13 เพลงพระราชนิพนธ์ อัครศิลปิน King Bhumipon Thailandรัชกาลที่ 9

14 พระอัจฉริยภาพ ของ ในหลวงภาพวาดฝีพระหัตถ์ King Rama9 Thailand
07 พระอัจฉริยภาพ ของ ในหลวงมูลนิธิโครงการหลวง King Rama9 Thailand
04 พระอัจฉริยภาพ ของ ในหลวงกังหันน้ำชัยพัฒนา King Rama9 Thailand05 พระอัจฉริยภาพ ของ ในหลวงหญ้าแฝก กำแพงที่มีชีวิต King Rama9 Thailand10 พระอัจฉริยภาพ ของ ในหลวงพลังงานทดแทน King Rama9 Thailand18 พระอัจฉริยภาพ ของ ในหลวงโครงการแก้มลิง King Rama9 Thailand22 พระอัจฉริยภาพ ของ ในหลวงเขื่อน ปราการ , พลังงาน และสายธารชีวิต King Rama9 Thailand


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อารายเหรอ