วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

ธนาคารที่สวยที่ สุดในไทย! (งดงามเหมือนกับวัง)
*คนไทย ธนาคารแห่งแรกใน ประเทศไทย คนไทย

ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเพชรบุรี

เดิมเคยเป็นวังมาก่อน ด้านหลังติดคลองแสนแสบ ด้านข้างติดกับศึกษาภัณฑ์กิ่งเพชรลิงค์ หัวข้อ: http://www.trytodream.com/topic/5311

1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ