วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

พาชมภาพวาดบันทึกประวัติศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พาชมภาพวาดบันทึกประวัติศาสตร์ศิริราชพยาบาล


โรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงเรียนแพทย์ที่ใครๆก็รู้จัก เป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์เก่งๆประจำอยู่ และยิ่งช่วงนี้แล้วโรงพยาบาลศิริราชเป็นข่าวทุกวันโดยเฉพาะการมาร่วมลงนาม ถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวของพสกนิกรชาวไทยจากทั่วสารทิศ

เมื่อลงนามเสร็จก็อย่างเพิ่งรีบกลับ อยู่ชื่นชมของดีศิริราชสักเล็กน้อย

ของดีที่ ว่าอยู่ไม่ไกล

เริ่มต้นจากพระราชานุเสาว รีย์ของพระบรมราชชนก จะเห็นศาลาศิริราช ๑๐๐ ปีที่เราเพิ่งลงนามเสร็จ

ตอนนี้มีภาพเขียนสีน้ำมัน พระบรมสาทิสลักษณ์ประดับอยู่ที่ตึก ๗๒ ปี และมีอักษรทรงพระเจริญอยู่บนตึก

กลับหลังหันเดินตรงไปที่อาคารอำนวยการ จะพบตึกรุ่นแรกๆของโรงพยาบาล

ของดีที่ควรชมอยู่ใต้ตึกนั้นเอง

เริ่มชมทางซ้ายมือก่อนครับ จะมีคำสอนใจของชาวมหิดล

ขอให้ถือประโยชนส่วนตัวเป็นที่สอง

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

นี่คือคำสอนที่ทำให้ชาวมหิดลเห็นแก่คนอื่น ดังคำสุภาษิตของมหาวิทยาลัย

อตฺตานํ อุปมํ กเร

จงปฏิบติต่อผู้อื่นอย่างที่ตนเองอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตน

ซึ่งผู้บริหารนำส่งนี้มาบรรจุในวัฒนธรรมองค์กรของมหิดล นั่นคือ Altruism

จากนั้นเงยหน้าขึ้นจะพบภาพเขียนสีบน โถงเพดานครับ บรรยายประวัติของศิริราชพยาบาล

ภาพ แรกสะท้อนให้ห็นว่าโรงพยาบาลนั้น ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชทานกำเนิด

ให้เป็นที่ระลึกแด่ เจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์ที่สิ้นพระชนม์เนื่องจากโรคระบาด


ภาพต่อมาเป็นวิวัฒนาการของโรงพยาบาลในด้านต่างๆ

วันเปิดพระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก

โรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน มองจากท่าพระจันทร์

ภาพล่างจับบรรยายกาศครั้งประชาชนมาเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวอย่างเป็น ห่วงในพระพลานามัยของพระองค์

สุดท้ายเป็นคำสอนใจ ที่อยู่อีกด้าน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเมตตากรุณาของสมเด็จพระบรมราชชนก

ที่ว่า ความ สำเร็จทางการแพทย์มิใช่อยู่ที่การเล่าเรียนจบจนได้รับปริญญาหากแต่อยู่ที่

การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ


http://www.oknation.net/blog/hrd/2010/03/02/entry-1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อารายเหรอ