วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

บทกวีทิพย์จากสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช ...........

บทกวีทิพย์จากสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช ...........

๐ อันอังคารสังขารของกูนี้
บัดนี้ผ่าน"สี่ร้อยปี "หามีไม่
"ถึงกายกู-ตัวกูจะจากไป
วิญญาณไซร้ยังอยู่....คู่แผ่น ดิน"!!!
ก็แผ่นดินผืนนี้หรือมิใช่?
"ที่กูสู้-กู้ไว้ให้ลูกหลาน"
บัด นี้หลานเหลนอยู่สุขมานาน
"ถึงปราศปราณญาณยังอยู่คู่พวกคุณ!!"
๐ กูสู้กู้แผ่นดินไว้ให้อิสระ
นำคนไทยสู้ชัยชนะมิรู้สิ้น
"ถึงตัวตาย (ไป)รักษ์ไว้ซึ่งแผ่นดิน
ปณิธานนี้มิเลือนถึงสิ้นปราณ!!!"
"แผ่นดิน นี้มีความศักดิ์สิทธิ์
แม้แม่นผู้ใดคิดมุ่งร้ายต้องตายสิ้น!!!
เหตุ เพราะกู-ผู้กอบกู้-กู้แผ่นดิน
ยังดูแลตราบสิ้นชั่วกาลนาน"
"กรุงศรีฯ เคยคลุกคลีด้วยสีเลือด!!!
แผ่นดินเคยเดือด....เลือดโลมไหล!!!
แต่ไทย ต้องคงนาม"ความเป็นไทย"
"ถึงไม่มีใคร....วิญญาณกู.....จะสู้เอง!!!!"..


(จากจารึก แผ่นหินอ่อนที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วังจันทร์ ฯ
และที่พระเจดีย์หลังพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก)


http://www.trytodream.com/topic/1579

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อารายเหรอ