วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

แบบทดสอบ IQ


วิธีตอบแบบทดสอบ (สำรวจ ตรวจใจ)

1. คลิก ที่อยู่ข้างหน้าตัวเลือกในแต่ละข้อ 1 ข้อให้เลือกเพียง 1 ตัวเลือกเท่านั้นนะครับ
2. ให้ตอบคำถามตามความเป็นจริง (ตามความคิด ความรู้สึกของคุณเอง)
3. เมื่อตอบแบบสอบถามครบ
8 ข้อแล้ว คลิกปุ่ม "ดูคำตอบ"

http://www.mahamodo.com/tamnai/games/love13_test_main.aspแบบทดสอบ IQ
มีทั้งหมด 39 ข้อ

http://www.eduzones.com/school/iqtest.html
http://www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=1410 (คล้ายๆกัน)

ลองทำดูนะคะ

1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ