วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

คลิ ปเด็กทำหน้าประหลาดขณะสัมภาษณ์ Sandra Bullock ในงาน Oscar 2010

คลิปเด็กทำหน้าประหลาดขณะสัมภาษณ์ Sandra Bullock ในงาน Oscar 2010

1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ