วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2552

"Barbie foot" โต๊ะ Table Football จากตุ๊กตาบาบี้

chloe ruchon: 'barbie foot' at DMY berlin design festival 09


'barbie foot' by chloe ruchon
image © designboom


'barbiefoot' by french designer chloe ruchon combines the iconic doll with table football.
on one side it uses barbie's pink, frilly world and on the other its uses the predominantly
male world of table soccer, the one that is traditionally called 'babyfoot' in france.
barbie became a symbol of ideal femininity, with exacerbated body proportions
and a vast landscape of fantasies surrounding this cliche.

by bringing the two worlds together 'barbiefoot' wishes to stimulate thoughts
about different mentalities and the pre- digested everyday ideas we commonly face.

the product was created in partnership with mattel brands consumer products
and babyfoot bonzini.

'barbiefoot' was part of the DMY youngsters exhibition at DMY berlin design festival 09.


'barbie foot'
image © designboom'barbie foot'
image © designboom'barbie foot'
image © designboom'barbie foot'
image © designboom


1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ