วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552

งานแต่งงานที่ไม่ตัดเค็ก แต่ตัดปลาทูน่าแทน

1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ