วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

นักร้องจีน "จตุรเทพ" ในปี 1986-1996

นักร้องจีน "จตุรเทพ" ในปี 1986-1996


นักร้องจตุรเทพ ในปี 1986-1996 โด่งดังมากที่ฮ่องกง ถือว่าเป็นปีทองทีเดียว

๑. หลีหมิง 黎明 - Leon Lai

๒. หลิวเต๋อหัว 刘德华 - Andy Lau

๓. กัวฟู่เฉิง 郭富城 - Aaron Kwok

๔. จางเสวียโหย่ว 张学友 - Jacky Cheung
<a href="http://www.youtube.com/v/9ntFD8fBKt0&hl=en&fs=1&" target="_blank">http://www.youtube.com/v/9ntFD8fBKt0&hl=en&fs=1&</a>๑. หลีหมิง 黎明 - Leon Lai

<a href="http://www.youtube.com/v/rXJ_7laMaQw&hl=en&fs=1&" target="_blank">http://www.youtube.com/v/rXJ_7laMaQw&hl=en&fs=1&</a>

๒. หลิวเต๋อหัว 刘德华 - Andy Lau

<a href="http://www.youtube.com/v/bRzELQ2nsVQ&hl=en&fs=1&" target="_blank">http://www.youtube.com/v/bRzELQ2nsVQ&hl=en&fs=1&</a>

๓. กัวฟู่เฉิง 郭富城 - Aaron Kwok

<a href="http://www.youtube.com/v/shaGlQYkQGk&hl=en&fs=1&" target="_blank">http://www.youtube.com/v/shaGlQYkQGk&hl=en&fs=1&</a>

๔. จางเสวียโหย่ว 张学友 - Jacky Cheung[/color][/u]

<a href="http://www.youtube.com/v/7Bo1Gk28G4Q&hl=en&fs=1&" target="_blank">http://www.youtube.com/v/7Bo1Gk28G4Q&hl=en&fs=1&</a>


1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ