วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือ "Evolution of the Cell Phone"

<a href="http://www.metacafe.com/fplayer/1328252/the_evolution_of_the_cell_phone.swf" target="_blank">http://www.metacafe.com/fplayer/1328252/the_evolution_of_the_cell_phone.swf</a>SRA/Ericsson MTA (Mobile Telephone System A)
Year: 1956
Motorola DynaTAC 8000X
Year: 1983
Nokia Mobira Talkman
Year: 1984
Motorola MicroTAC
Year: 1989
Motorola 2900 Bag Phone
Year: 1994
Motorola StarTAC
Year: 1996
Nokia 9000i Communicator
Year: 1997
Nokia 8810
Year: 1998
Nokia 7110
Year: 1999
RIM BlackBerry 5810
Year: 2002
Sanyo SCP-5300
Year: 2002
T-Mobile Sidekick/Danger Hiptop
Year: 2002
Motorola Razr V3
Year: 2004
Apple iPhone
Year: 2007


ที่มา
www.wintesla2003.com

2 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ