วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ชุดสะสมล้ำค่าส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชุดสะสมล้ำค่าส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ชุดสะสมส่วนพระองค์ นับเป็นการรวมสิ่งแสดงล้ำค่าหายากของพระองค์ เป็นการรวมชุดหายากเด่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับในวงการแสตมป์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงรัชกาลปัจจุบัน สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพสมกับที่พระองค์ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าฟ้า นักสะสมอย่างแท้จริง
http://www.siamstamp.com/forum/index.php?topic=173.0;prev_next=prev#new

1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ