วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่(ภูเก็ต)



ยุคเหมืองแร่หนึ่งในยุคทองของภูเก็ต(ในภาพคือหุ่นจำลองการทำเหมืองหาบ)


ภูเก็ต? วันนี้มีฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังติดอันดับโลก
เป็น?ไข่มุกแห่งอันดามัน?ที่นักท่องเที่ยวถวิลหา แต่ก่อนที่จะมีวันนี้ ภูเก็ตได้
ผ่านยุคสมัยแห่งความรุ่งโรจน์ของการเหมืองแร่มายาวนาน ดังที่ปรากฏในเอกสาร
พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ ว่า

...ภูเก็ตเป็นเมืองที่เติบโตมาจากการทำเหมืองแร่ดีบุก
ซึ่งต้องใช้ดีบุกเคลือบโลหะกันสนิม และผสมทองแดงเป็นสำริดมากว่า 500 ปี
จึงทำให้ชาวยุโรป(โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศสและอังกฤษ) และชาวจีนฮกเกี้ยน
(ทั้งที่ผ่านมาจากสิงคโปร์และปีนังหรือมาจากจีนโดยตรง)หลั่งไหลเข้ามาทำเหมือง
และตั้งหลักแหล่งในภูเก็ต มีวัฒนธรรมผสมผสานไทย ยุโรปและจีน
ทำให้มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น อาทิ สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส อาหารพื้นเมือง ภาษา
การบูชาเทพเจ้า การแต่งกาย การแต่งงาน รวมไปถึงน้ำทะเลใสสีคราม
หาดทรายสะอาดและแดดเมืองร้อน จนกลายเป็นมนต์เสน่ห์
ไข่มุกแห่งอันดามันเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงก้องโลก...

รถสองแถวไม้ในห้องโปท้องหง่อก่ากี่



ข้อมูลความรู้การเกิดแร่



ยุคขวานหิน



เงินปึก เงินตราเมืองถลาง ใช้ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นหินแร่ที่หนักมาก



หุ่นจำลองสแดงการทำเหมืองแร่ชนิดต่าง ๆ













การขนแร่สมัยก่อน



แร่ดีบุก



เรือสำเภาจีนจำลอง นำส่งชาวจีนอพยพมาเมืองไทยที่ภู เก็ต



ชาวจีนอพยพบบางคนเป็น โรค Sea Sick



ปั๊มน้ำมันแบบหลอด มอเตอร์ไซด์โบราณ



คนงานจีนสูบฝิ่น



เรือกอจ๊าน



เหมืองรู หรือเหมืองปล่องเป็นเหมืองใต้ดิน
ใช้แรงงานคนเปิดเหมืองและใช้เครื่องกว้านแร่สำหรับขนดินปนแร่ขึ้นมา




เหมืองหาบเป็นเหมืองที่ใช้กุลีมากที่สุด ช่วยขุด ช่วยขน ช่วยหาบ
ลำเลียงน้ำเข้า ลำเลียงน้ำออก ขนหิน ขนดิน ขนแร่
ขนทราย ให้นายหัวเหมือง





หัวฉีดหรือจุ๊ยปีด



เหมืองเรือขุด กัปตันเอ็ดวาร์ด ไมล์ชาวออสเตรเลียได้ดัดแปลง
เรือขุดร่องน้ำมาเป็นเรือขุดแร่ดีบุก ในปีพ.ศ.2452


ลูกเชอหรือกะพ้อตักแร่ของเหมืองเรือขุด

1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ