วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

เพลงชาติสยามในอดีต

เพลงชาติสยาม

เพลงชาติสยาม (พ.ศ. 2475 - 2482) ทำนองโดย พระเจนดุริยางค์ เนื้อร้องฉบับแรกสุดโดย ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ต่อมาได้มีการประกวดคำร้องเพลงชาติใหม่ใน พ.ศ. 2476 รัฐบาลได้รับรองให้ใช้เนื้อร้องของขุนวิจิตรมาตรา (แก้ไขเพิ่มเติม) และคำร้องที่แต่งโดย ฉันท์ ขำวิไล เมื่อ พ.ศ. 2477

เพลงชาติสยาม ฉบับขุนวิจิตรมาตราแต่งครั้งแรก

  • คำร้อง ขุนวิจิตรมาตรา
  • ทำนอง พระเจนดุริยางค์

แต่งเมื่อ พ.ศ. 2475

แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง
ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า
สืบชาติไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา
ร่วมรักษาเอกราษฎร์ชนชาติไทย
บางสมัยศัตรูจู่มารบ
ไทยสมทบสวนทัพเข้าขับไล่ไล่
ตะลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท
สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา
อันดินแดนสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย
น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า
เอกราษฎร์คือกระดูกที่เราบูชา
เราจะสามัคคีร่วมมีใจ
ยึดอำนาจกุมสิทธิ์อิสสระเสรี
ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้
เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย
สถาปนาสยามให้เทิดชัยไชโย

เพลงชาติสยาม ฉบับราชการ พ.ศ. 2477

  • คำร้อง ขุนวิจิตรมาตรา (บทที่ 1 และ 2), ฉันท์ ขำวิไล (บทที่ 3 และ 4)
  • ทำนอง พระเจนดุริยางค์

ทางราชการประกาศรับรองให้ใช้ได้ เมื่อ พ.ศ. 2477

แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง
ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า
สืบเผ่าไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา
รวมรักษาสามัคคีทวีไทย
บางสมัยสัตรูจู่โจมตี
ไทยพลีชีพร่วมรวมรุกไล่
เข้าลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท
สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา
อันดินสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย
น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า
เอกราษฎร์คือเจดีย์ที่เราบูชา
เราจะสามัคคีร่วมใจ
รักษาชาติประเทศเอกราชจงดี
ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้
เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย
สถาปนาสยามให้เทอดไทยไชโย
เหล่าเราทั้งหลายขอน้อมกายถวายชีวิต
รักษาสิทธิ์อิสสระ ณ แดนสยาม
ที่พ่อแม่สู้ยอมม้วยด้วยพยายาม
ปราบเสี้ยนหนามให้พินาศสืบชาติมา
แม้ถึงภัยไทยด้อยจนย่อยยับ
ยังกู้กลับคงคืนได้ชื่นหน้า
ควรแก่นามงามสุดอยุธยา
นั้นมิใช่ว่าจะขัดสนหมดคนดี
เหล่าเราทั้งหลายเลือดและเนื้อเชื้อชาติไทย
มิให้ใครเข้าเหยียบย่ำขยำขยี้
ประคับประคองป้องสิทธิ์อิสสรีเสรี
เมื่อภัยมีช่วยกันจนวันตาย
จะสิ้นชีพไว้ชื่อให้ลือลั่น
ว่าไทยมั่นรักชาติไม่ขาดสาย
มีไมตรีดียิ่งทั้งหญิงชาย
สยามมิวายผู้มุ่งหมายเชิดชัยไชโย


เพลงชาติไทย


  • คำร้อง โดย พันเอกหลวงสารานุประพันธ (นวล ปาจิณพยัคฆ์)
  • ทำนอง พระเจนดุริยางค์

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย


รัฐบาลไทยประกาศให้ใช้เป็นเพลงชาติไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2482


เนื้อร้องที่หลวงสารานุประพันธ์ทดลองแต่ง

ครั้งที่ 1

แต่งออกมาเป็น 2 บท

แผ่นดินแดนทองไทยได้ครองเป็นของไทย
ไทยสมัครรักชาติไทยเป็นไทยทุกส่วน
เอกราชรักษาไว้ไม่แปรปรวน
ทุกคนล้วนหมายใจรักสามัคคี
ไทยเขารักสงบรบก็ไม่หวั่น (หรือพรั่น)
ใครรุกรานเราจะหั่นให้แตกหนี
สละชีพเพื่อชาติฟาดฟันไพรี
ให้ประเทศไทยทวี มีชัยชโย

ประเทศชาติไทยได้พ้นอับจนมา
เพราะคนไทยใจเก่งกล้าสามารถทุกสิ่ง
เลือดและเนื้อพลีให้ชาติไม่หวาดประวิง
ไทยไม่ทิ้งสามัคคีมีร่วมใจ
เราเจ็บแล้วต้องจำอยู่ซ้ำอีก
ใครจะฉีกชาติไทยแล้วไม่ได้
ตายดาบหน้ามาเถิดพี่น้องชาวไทย
สู้ทุกคนจนขาดใจให้ไทยชโย

ครั้งที่ 2

เอา 2 บทแรกมารวมกันใหม่

ดินแดนทองไทยตั้งครองประเทศไทย
รวมเลือดเนื้อรวมน้ำใจของไทยทุกส่วน
รักษาเอกราชไว้ไม่แปรปรวน
ทุกคนล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยเรารักสงบแต่รบก็ไม่พรั่น
ใครรุกรานเขาจะหั่นให้แตกหนี
ชีวิตเขายอดขาดเป็นขาติพลี
เถลิงประเทศไทยทวีมีชัย ชโย

ครั้งที่ 3

แก้ไขเพื่อส่งประกวดครั้งที่ 1

ถิ่นแดนทองไทยตั้งครองประเทศไทย
รวมเลือดเนื้อรวมน้ำใจไทยทุกส่วน
เอกราชรักษาไว้ไม่แปรปรวน
ไทยทั้งมวลหมายรักสามัคคี
ไทยเขารักสงบแต่ถึงรบไม่พรั่น
ใครรุกรานจะประจันให้ถึงที่
ชีวิตเขายอดขาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศทวีมีชัย ชโย

ครั้งที่ 4

แก้ไขเพื่อส่งประกวดครั้งที่ 2

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประเทศอธิปไตยแห่งไทยทุกส่วน
อยู่ยืนยงดำรงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบแต่รบไม่หวาด
เอกราชไม่ยอมให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย

ครั้งที่ 5

ฉบับส่งประกวดจริง

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชาธิปไตยของไทยทุกส่วน
อยู่ยืนยงดำรงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ยอมให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย

การแก้ไขของฝ่ายรัฐบาลไทย

รัฐบาลได้แก้ไขเนื้อร้องที่ชนะการประกวด 1 ครั้ง ก่อนแก้ให้เป็นฉบับที่ปรากฎในปัจจุบัน

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐไทยของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครย่ำยี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย

ส่วนที่ต่างจากฉบับทางการในปัจจุบัน

ฉบับรับรองทางการ พ.ศ. 2482 (แก้จากฉบับที่หลวงสาราฯ ส่งประกวดตามที่ขีดเส้นใต้)

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย


http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อารายเหรอ