วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

เดินทัวร์ Haiti แบบ 360 องศา

เดินทัวร์ Haiti แบบ 360 องศา


ไปชมบรรยากาศในเฮติ ในรูปแบบวีดีโอที่สามารถหมุนดูรอบๆ ได้ 360 องศาเลยทีเดียวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อารายเหรอ