วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

บ้านเดินได้

บ้านเดินได้


บ้านที่ใช้ระบบ Hydrolic สามารถเดินได้ด้วยขา 6 ขา (ทำเป็นล้อไม่ง่ายกว่าเหรอ) สร้างขึ้นมาเพื่อหนีน้ำท่วมโดยเฉพาะThe world's first WALKING house designed to beat the floods


Designers have unveiled the "ultimate property" that they say will provide a solution to beating the floods - a WALKING house.

The property has been built on six hydraulic legs and was designed by art collective N55 in Copenhagen, Denmark, who worked in conjunction with engineers in Massachusetts, U.S.

The 10ft high home is solar and wind powered and can stroll at walking pace across all terrains.

Designers say it provides a solution to the problem of rising water levels as the house can simply walk away from floods.

Enlarge Walking house

The first prototype of the walking house which offers a unique solution to future housing needs

Like normal homes, it comes equipped with a living room, kitchen, toilet, bed and wood stove.

However, the house can walk thanks to a mainframe computer which controls the legs.

Helen Robinson of the Wysing Arts Centre said; 'This is far more than a caravan. It's all about sustainable living - it can sustain a life for many years.

Walking house

The computer controlled pod can move across all terrain at walking speed

'It may seem radical but it could be a solution to land use in the near future.'

The pod will take its maiden stroll around rural Cambridgeshire at the Wysing Arts Centre in Bourn later this week.

The prototype cost £30,000 to build, including materials and time, but the designers believe it could be constructed for a lot less.

Helen said: 'For this to be a plausible alternative it would have to come down in price.

'After all it is neither a mansion or a gimmick. It is a recognisable alternative for people on a low income.'
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อารายเหรอ