วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

สภาพทหารที่กลับมาจากสงครามที่ Iraq

สภาพทหารที่กลับมาจากสงครามที่ Iraq


ชมภาพเหล่าทหาร US ที่ถูกส่งไปสงครามอิรัก และรอดชีวิตกลับมา แต่กลับมาในสภาพไม่สมบูรณ์


y: NewsMan in Miscellaneous

American soldiers after war in Iraq

American soldiers after war in Iraq - photos

American soldiers after war in Iraq -

American soldiers after war in Iraq - lost hands

American soldiers

American soldiers after war in Iraq - lost feet

American soldiers after war in Iraq - lost eyes

American soldiers after war in Iraq - no commentshttp://greatblogabout.org/?p=50

1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ