วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย(ในโลก?)

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย(ในโลก?)


25 ปีที่แล้วหลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ อดีตเจ้าอาวาสวัดม่วง ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

ได้คิดและตั้งมั่นที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์ ใหญ่หน้าตัก 1 ไร่ 9 ตารางวา

ใครจะไปเชื่อพร้อมๆกับการก่อสร้างวัดก็คือการสร้างพระพุทธมหานวมินทร ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ

หลังจากสร้างตั้งแต่ ปี 2526 จนถึงปี 2544 ใช้เงินไป 50 ล้านบาทแต่ก็ยังทำได้แค่ครึ่งองค์

เนื่องจากหลวงพ่อ เกษมได้มรณะภาพไปงานก็มาสะดุดลงทิ้งโครงการเอาไว้

แม้เวลาจะผ่านไปจน หลวงพ่อมรณะภาพไปแล้วก็ตาม แต่บุญครั้งนี้ได้ถูกสานต่อและสร้างจน

แล้ว เสร็จงดงามอย่างหาที่ติมิได้ วัดหัวตะพานจากเคยเป็นวัดร้างไปตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย

พอกรุงแตก ก็ถูกทิ้งรกร้างแต่ก็มีพระคือหลวงพ่อเกษมเดินทางมาบูรณะและสร้างงานศิลปะให้ พระพุทธ

ศาสนาเริ่มจากโบสถ์ที่มีดอกบัวโอบอุ้มใหญ่ที่สุดในโลก วิหารเงิน(ที่ประดับด้วยกระจกสะท้อนทั้งหลัง

สวนนรกภูมิที่สอน เตือนจิตใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาทำบุญไม่ให้ประมาทในการดำเนิน

ชีวิต และงานชิ้นสำคัญที่เริ่มทำพระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ

งาน ศิลปะปูนปั้นใหญ่ที่สุดในโลกปางมารวิชัยโดยมีหน้าตักกว้างถึง 67 เมตร(เข่าซ้ายถึงเข่าขวา)

และสูงถึง 92 เมตร สร้างนานถึง 25 ปีเต็มเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวองค์อุปถัมภ์พุทธศาสนาและต่อมาทางกรมราชองค์รักษ์

โดยพล.อ ณพล บุญทับได้เป็นเจ้าภาพตั้งกองทุนเพื่อสานต่อความตั้งใจเดิมของหลวงพ่อเกษม ระดม

เงินสร้างต่อจนถึง 105 ล้านบาท

เพื่อจะถวายเนื่องใน วโรกาส 80 พรรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปลายปี

การก่อสร้างได้ สำเร็จลุร่วมถึง 90 เปอร์เซนต์เหลือแต่ปูหินอ่อนด้านฐานและเรือนรับเสด็จ

พระ พุทธมหานวมินทรฯถือเป็นสัญลักษณ์ในศาสนาพุทธที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดใน โลกก็ว่าได้

หากจะดูพระพักตร์ต้องถอยออกจากฐานประมาณ 100 เมตรและถ้าจะเดินเวียนฐานต้องใช้เวลาเดิน

ประมาณ 3 นาทีในตัวองค์พระมีบันไดขึ้นไปชมทัศนียภาพรอบวัดสามารถขึ้นไปได้ประมาณ

ช่วง ท้องเท่านั้น งานก่อสร้างใช้คนงานที่รับช่วงนานขนาดลูกช่างที่เกิดมายังมาช่วยสร้างพระต่อ

1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ