วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553

สะพานเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่สั้นที่สุดในโลก

สะพานเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่สั้นที่สุดในโลก

เกาะข้างซ้ายเป็นของ ประเทศแคนาดา ส่วนเกาะทางด้านขวาเป็นของประเทศอเมริกา สะพานเชื่อมต่อสองเกาะก็เลยได้ชื่อว่าเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่ สั้นที่สุดในโลก...

http://www.gigchat.com

1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ