วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

“รัก...แฟน หวง...ชู้ เอ็นดู...กิ๊ก”

เดอะ กิ๊ก” (The Gig) : รัก...แฟน หวง...ชู้ เอ็นดู...กิ๊ก

คอลัมน์ น่า รู้สู่สุขภาพจิตดี

นางสาวยุวพร พลรักษ์ นักจิตวิทยา

สนับสนุนโดย นางศุภวรรณ นิลรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์ สุขภาพจิตจังหวัดตรัง

ขอบคุณ ภาพจากอินเทอร์เน็ต (ไม่เกี่ยวกับในเรื่อง)

ด้วยสังคมที่ทำให้ทั้งหญิงและชายมีความเสมอภาคกัน มากขึ้น มีความเท่าเทียมทั้งด้านการศึกษา หน้าที่ การงาน ตลอดจนการแสดงออกในด้านต่างๆ ได้อย่างเปิดเผย จึงส่งผลให้ปัจจุบันเกิดวัฒนธรรมใหม่ขึ้น นั่นคือ รัก...แฟน หวง...ชู้ เอ็นดู...กิ๊ก

จะเห็นว่าทุกวันนี้พฤติกรรมการมีกิ๊กขยายวงกว้างไป สู่คนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น คนหนุ่มสาว วัยผู้ใหญ่ทำงาน หรือแม้กระทั่งคนที่มีครอบครัวแล้ว คนแต่ละคนจะถูกตา...ต้องกาย...ต้องใจถึงขั้น นอกใจ อีกฝ่ายหนึ่งได้นั้นมาจากการได้เห็นรูปร่าง หน้าตา บุคลิกลักษณะของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสำคัญ เพราะนั่นถือเป็นสิ่งดึงดูดในการนอกใจได้เป็นอย่างดี

ณ วันนี้ เราคงต้องยอมรับว่า การเป็นกิ๊กและมี กิ๊ก พบมากในสังคม เพราะคนจำนวนมากให้การยอมรับการมีกิ๊กและจะมองคนที่มีกิ๊กหลายๆ คนว่าเท่ห์และถ้ายิ่งต้องหลบๆ ซ่อนๆ ด้วยแล้ว ยิ่งเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและเร้าใจ โดยปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุนำไปสู่การมีกิ๊กของหลายๆ คน บางเหตุผลอธิบายถึงการมีกิ๊กได้ว่า เกิดจากการเลียนแบบ เนื่องจากผู้ชายมีสิทธิในการมีแฟนได้หลายๆ คน และในเวลาเดียวกันความเปลี่ยนแปลงไปจึงทำให้ผู้หญิงเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ เพื่อ ต้องการ ความเสมอภาค เพียงเหตุผลที่ว่า...เมื่อผู้ชายทำได้ ผู้หญิงก็ต้องทำได้ เช่นกัน

คำว่า กิ๊ก อาจมีความหมายในหลายลักษณะซึ่งในกลุ่มวัยรุ่นมีความคุ้นเคยและรู้จักกันดี ด้วยนัยสำคัญดังนี้

1. กิ๊กไม่ใช่ชู้แต่ถ้าแฟนรู้ต้องเลิก

2. กิ๊กห้าม หึงหวงแต่ห่วงกันได้

3. กิ๊กเธอ กิ๊กฉัน กิ๊กกันมันส์ดี

ด้วยนัยสำคัญเหล่านี้บ่งบอกว่า การเป็นกิ๊กไม่มีสิทธิ์ผูกพัน แต่ทำไมหลายคนต่างยอมและเลือกที่จะมีกิ๊กและเป็นกิ๊ก อาจเพราะการไม่ผูกพันทำให้เกิดความเป็นตัวของตัวเอง ให้เกียรติตัวเองได้อย่างเต็มภาคภูมิ ที่สำคัญเพิ่มศักยภาพในการยอมรับจากผู้อื่นว่า มีหน้าตาดี เพราะเป็นคนกิ๊กเยอะ

ด้วยกิ๊กเปรียบเสมือนความท้าทาย ทำให้ชีวิตมีสีสัน ไม่จำเจ ท่ามกลางภาวะปัจจุบันที่น่าเบื่อ สับสนวุ่นวาย ให้กลายเป็นความสดใสซาบซ่าส์ ฉะนั้นการมีกิ๊กเหมือนเป็นตัวเสริมกำลังใจ จึงไม่แปลกที่จะทำให้คนมีกิ๊กหรือกำลังกิ๊กกันมีความสุข แต่สิ่งที่ตามมาและร้ายแรงหรืออาจเรียกว่าเป็นผลกระทบก็คือ การเพิ่มจำนวนของคนเหงามากกว่าเดิม และในคนกลุ่มนี้จะเกิดความเศร้า ซึม อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปของอีกฝ่าย หรือแม้แต่ปัญหาของการมีเพศสัมพันธ์กันอย่างเปิดเผย หรือ Free sex ซึ่งเป็นอันตรายทั้งเรื่องของโรคติดต่อและการขัดต่อ วัฒนธรรมอันดีงามในสังคมไทย

ดังนั้น ในสังคมเช่นนี้ หากหนีไม่พ้นกันจริงๆ การมีกิ๊กหรือคนที่กำลังจะมีกิ๊ก ต้องมีการกำหนดขอบเขตและจุดยืนของการมีกิ๊กอย่างชัดเจน สอดคล้องกับค่านิยม สังคมและวัฒนธรรมไทย ด้วยเพื่อดำรงไว้ซึ่งความดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคตแก่คนรุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อารายเหรอ