วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553

ภาพวาดนู้ด ของนักวาดภาพประกอบโฆษณา และภาพพินอัพ รุ่นคุณปู่

ภาพวาดนู้ด ของนักวาดภาพประกอบโฆษณา และภาพพินอัพ รุ่นคุณปู่

ผลงานของนักวาดภาพประกอบโฆษณา ยุค 1910-1960 ของ Rolf Armstrong
Joyce Ballantyne Gil Elvgren Harry Ekman Art Frahm1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ