วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

ข้อ ความเตือนใจคนไทย ใน ธนบัตรฉบับราคายี่สิบบาท


ข้อ ความเตือนใจคนไทย

ในธนบัตรฉบับราคายี่สิบบาท
ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมือง


และ ต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต


และถูกต้องตาม ทำนองคลองธรรมแล้ว


ความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะ ผ่านพ้นไปได้


พระราชดำรัส


พระบาทสม เด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล


พระอัฐมรามาธิบดินทร


.. ๒๔๖๘-๒๔๘๙

จะมีคนไทยสักกี่ คน ที่จะไตร่ตรองและพินิจพิจารณาถึงสิ่งที่

ปรากฎอยู่บนกระดาษใบนี้


เงินมีค่า นอกจากคุณค่าและตัวราคาของมันแล้ว


สิ่งที่ปรากฎอยู่บนกระดาษแผ่นนั้นยังมีอะไรที่ดี

มีคุณค่าที่ควรแก่ การเทอดทูญ
อยากให้ลองหยิบมา ดูและ อ่านบ้าง ให้ความสนใจ

และคิดตามอย่างใจเย็น


เผื่อ....จะ ดลบันดาลใจให้ใครหลาย ๆ คนหยุด


หยุดเพื่อคิด ว่าตอนนี้บ้านหลังใหญ่ของเราเป็นอย่างไร


ทำอย่างไรจะทำให้ผืนแผ่นดินที่เราอยู่นี่ สงบสุขเหมือนดั่งที่เคยเป็น.


แม้เราอาจจะไม่สามารถ ช่วยบ้านเมืองในยามวิกฤตนี้ได้


แต่เราอยากพูดว่า ไม่ว่าฝ่ายใดก็ตาม คุณก็คนไทยด้วยกัน


พูดภาษาเดียวกัน กินข้าวหม้อเดียวกัน รักประเทศไทยเหมือนกัน

อยากให้ทุกคนรักกันพระองค์พระราชทานให้ใส่ไว้


.. แต่ มีคน ไทยสักกี่คนจะมาอ่าน ???


เงินแบงค์ 20 ที่มี ค่ามากกว่า 20 บาท------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อารายเหรอ