วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เตือนภัยของดร.สมิทธิ์ วันที่ 12มิถนายน ถือว่าตรงมากและนี่คือวันที่ ที่ควรระวังครั้งต่อไปดร.สมิทธิ์ ธรรมสโรช


เตือนภัยพิบัติแผ่นดินไหวในปี 2553 หลายระลอก ผ่านโทรศัพท์ในรายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลาประมาณ 17.45 น. ให้ข้อมูลว่าในวันที่ 12 มิถุนายน นี้ จะมีปรากฏการณ์ สุริยุปราคา คือมี ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก เรียงตัวในแนวเดียวกัน อาจจะมีดาวดวงอื่นเรียงตัวในแนวเดียวกันหรือไม่ โดยอาจทำให้เกิดพลังงานมหาศาลส่งมายังโลกได้ และข้อมูลจาก ดร.ก้อง ภพ อยู่เย็น วิศวกรไทยใน องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือองค์การนาซ่า (NASA) ได้คำนวณออกมาว่าจะเกิดแผ่นดินไหว ตามมาอีกหลายระลอกในปีนี้ รวมทั้ง 12 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ด้วย และมันก็เกิดจริง...ไม่ธรรมดาเลยสำหรับปราชญ์ท่านนี้ เราต้องให้เกียรติและให้เครดิตท่านมากๆเลย...
และ ยังต้องระวังในวันเวลาดังต่อไปนี้ด้วย


8 กรกฎาคม เวลา 05.00 น.

9 กรกฎาคม เวลา 01.00 น.

9 กันยายน

17 กันยายน เวลา 17.00 น.


แล้วก็มีข่าวแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียทางตอนใต้ของประเทศ อินเดีย ทำให้คิดว่าการเตือนของบุคคลท่านนี้มีความแม่นยำสูงมาก มีค่า ควรแก่การรับฟังและมีราคาอย่างยิ่งในการเฝ้าระวัง แม้ไม่ตระหนกตกใจก็ตาม...และถึงแม้ว่าในวันเวลาต่อไปที่ท่านเตือนไว้จะไม่ เกิดขึ้น และขอว่าอย่าได้เกิดเลย....ก็ไม่ถือว่าท่านทำนายผิดพลาด เพราะท่านทำนายได้แม่นยำมาหลายครั้ง นอกจากนี้การเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นมันเหนือการคาดเดาและน่าจะมีหลายปัจจัย และปัจจัยบางอย่างเกิดจากพลังงานของดวงดาวที่มาจากนอกโลกของเรา ไม่ได้เกิดจากแรงดัน แรงเค้นของพื้นใต้โลกเราแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ทราบว่าท่านมีลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านสร้างมาให้เป็นคนเก่งแบบท่านที่ทำงาน ในเมืองไทยบ้างหรือไม่...

ไม่อยากบอกว่า ดร. สมิทธิ์ ธรรมสโรชมีตาทิพย์ แต่น่าจะเป็นเพราะการศึกษาอย่างลึกซึ้งจริงจังอย่างยาวนาน จนแก่นความรู้ท่านตกผลึกแล้ว และมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและความเชื่อของตนเอง และความปรารถนาดีต่อมวลมนุษย์ร่วมชาติ บางครั้งที่ท่านออกมาทำนายหลายคนคัดค้าน และโจมตี แต่ผลงานท่านเป็นเกราะกันภัยและพิสูจน์ทองแท้แห่งแผ่นดิน
จาก....oknation.net

2 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ