วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ไปดูหอไอเฟลแบบ 360 องศา

ไปดูหอไอเฟลแบบ 360 องศา

http://photo.photojpl.com/tour/08toureiffel/08toureiffel.html

2 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ