วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ต้นเลือดมังกร Dragon Blood Tree

ต้นเลือดมังกร Dragon Blood Tree
(Dracaena draco) A Tree That Bleeds


The tree in these photos is known as the Dragon’s Blood tree and it is a rare type of tree that originates on a small group of four islands in the Indian Ocean. The tree contains a beautiful red sap which is called Dragon’s Blood that has been used as a medicine to treat a variety of ailments and can supposedly increase the potency of witchcraft spells for sexuality, banishing, love, and protection.


นี่ก็เจ้า Dragon Blood Tree (Dracaena draco) ที่ปลูกไว้ตามสวนสาธารณะต่างๆ
ในเขตที่ไม่ มีหิมะในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งตามสวนพฤกษศาสตร์ในเขตร้อนต่างๆ ทั่วโลก
การที่เขาได้ชื่อว่าต้น "เลือดมังกร" ก็เพราะสารที่ได้จากน้ำยางของเจ้าต้นนี้เป็นสีแดงดั่งเลือด
ซึ่งถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสีย้อมต่าง และใช้เป็นยา สมุนไพรโดยชนท้องถิ่นด้วย


izismile.com


1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ