วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ห้องสมุดดิจิทัล สวนกุหลาบฯ นนท์

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งความรู้ที่มี อยู่มากมายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีประโยชน์มหาศาล ต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กไทย แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ โรงเรียนต่าง ๆ มีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน เนื่องจากฮาร์ดแวร์ยังมีราคาค่อนข้างสูง และงบประมาณด้านไอทีของโรงเรียนที่มีอยู่อย่างจำกัด

ห้องสมุดของ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มีนักเรียนเข้าใช้บริการโดยเฉลี่ยถึง 2,000 คนต่อสัปดาห์ เนื่องจากต้องให้บริการนักเรียนทั้งโรงเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 4,000 คน จึงประสบปัญหาจำนวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ อีกทั้งเครื่องที่มีอยู่เดิมก็เริ่มเสื่อมประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีนักเรียนหมุนเวียนมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการได้คอมพิวเตอร์มาใช้งานเพิ่มเติม จึงเป็นความฝันของเด็กทุกคนในโรงเรียน

บริษัท แอลจี อีเลค ทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงจัดโครงการ ไอที เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น โดยสนับสนุน เน็ตเวิร์ค มอนิเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 4 เครื่อง และ แอลซีดีมอนิเตอร์ 14 เครื่อง ให้แก่ห้องสมุดดิจิทัลของโรงเรียน โดยเน็ตเวิร์ค มอนิเตอร์ เป็นระบบที่จะช่วยลดงบประมาณในการจัดซื้อฮาร์ดแวร์ และค่าไฟฟ้าลงได้อย่างมาก เนื่องจากเป็นเครือข่ายมอนิเตอร์ที่ไม่ต้องอาศัยฮาร์ดดิสก์ในการประมวลผล แต่สามารถเข้าใช้งานทรัพยากร ในคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้โดยตรง โดยคอม พิวเตอร์แม่ข่ายหนึ่งเครื่อง สามารถรองรับมอนิเตอร์ลูกข่ายได้สูงสุดถึง 11 เครื่อง

“มีแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์อีกมากมายในโลกอิน เทอร์เน็ต แต่ถ้าขาดคอมพิวเตอร์ดี ๆ เราก็คงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้เหล่านั้นได้ นักเรียนทุกคนจึงรู้สึกดีใจมาก ๆ ที่แอลจีได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลให้เป็นแหล่ง เรียนรู้และสืบค้นข้อมูลอันทันสมัย” คือคำบอกเล่าของ แจน หรือ น.ส.ปาลิดา ธนวณิชย์วรชัย นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

น้องแม็ค หรือ ด.ช.กฤตธัช สาทรานนท์ นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เล่าว่า ในแต่ละวันจะมีนักเรียนเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดเป็นจำนวนมาก ทั้งในเวลาพัก และในวิชาเรียนที่ต้องมีการค้นคว้าข้อมูล ดังนั้นการจะใช้เครื่องแต่ละครั้งจึงต้องเสียเวลารอค่อนข้างนาน แต่โครงการไอที เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น ได้ช่วยให้นักเรียนมีคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานอย่างทั่วถึงกันมากขึ้น อีกทั้งตัวเครื่องยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยให้การค้นหาและโหลดข้อมูลต่าง ๆ มีความรวดเร็ว และช่วยย่นระยะเวลาการใช้งานของแต่ละคนลง เพื่อให้นักเรียนคนอื่น ๆ ได้แบ่งปันการใช้เครื่องบ้าง

นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง หัวหน้างานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนทราบดีถึงความจำเป็นในการเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ แต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ห้องสมุด จึงไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามเน็ตเวิร์ค มอนิเตอร์ของแอลจี เป็นระบบ ที่เหมาะสำหรับพื้นที่ทุกขนาด เนื่องจากใช้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพียงเครื่องเดียว ก็สามารถต่อพ่วงกับมอนิเตอร์ได้หลายจอ จึงลดพื้นที่สำหรับวางเคสคอมพิวเตอร์และไม่มีสายระเกะระกะ สามารถจัดวางในห้องสมุดที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่มีราคาแพง เพราะมอนิเตอร์ลูกข่ายสามารถแบ่งปันการใช้ซอฟต์ แวร์ในเครื่องแม่ข่ายร่วมกันได้

ด้านนายเฮียน วู (ฮาเวิร์ด) ลี กรรม การผู้จัดการ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การสนับสนุน ไอที เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น ในครั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นของแอลจีในการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยด้วยนวัตกรรมอัน ทันสมัย โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่า เน็ตเวิร์ค มอนิเตอร์มีข้อดีคือช่วยลดงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และค่าไฟฟ้าในแต่ละปีลงได้อย่างมาก จึงเหมาะสำหรับสถานศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่มีงบประมาณด้านไอทีไม่มากนัก

“ผม หวังว่าโครงการนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กไทย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่มีอยู่มากมาย เรารู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสนำเสนอนวัตกรรมที่แอลจีได้คิดค้นและพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ความสุขให้กับชุมชนและสังคมไท” ผู้บริหารแอลจีกล่าว.

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์


1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ