วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

คนจนผู้ยิ่งใหญ่ โจน จันได กับบ้านดิน

คนจนผู้ยิ่งใหญ่ โจน จันได กับบ้านดิน

ชีวิตของ โจน จันได ถูกตีแผ่ในรายการเจาะใจ ในแง่ของแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และพอเพียง กับ้านดิน ที่ปั้นดิน มาเป็นบ้านที่ บ้านศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จังหวัดเชียงใหม่ โจน จันได เป็นผู้ริเริ่มการสร้างบ้านดินในประเทศไทย และเผยแพร่ให้ผู้สนใจ


คนจนผู้ยิ่งใหญ่ โจน จันได กับบ้านดิน

ด้วยส่วนผสมสามอย่าง ดิน เส้นใย และน้ำ สร้างอิฐดินนำมาสร้างบ้าน ทำให้ โจน จันได มีอิสระในการดำเนินชีวิต ไม่ต้องดิ้นรนไข้วคว้าหาเงินเป็นแสนเป็นล้าน เป็นหนี้อีกหลายปี โจน จันได คนจนผู้ยิ่งใหญ่ เขาเลือกใช้ชีวิตพอเพียง

1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ