วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553

พระบรมมหาราชวัง และพระราชวังต่างๆ แบบ 360 องศา

http://www.palaces.thai.net/vt/vtgp/

ลอง เข้าไปชมดู คลิ๊กจุดแดงๆ ในแผนที่เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งได้ค่ะ

1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ