วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ในรูปแบบ 360 องศา

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ในรูปแบบ 360 องศา


พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ไทย ในรูปแบบ 360 องศา

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่จัดแสดง หุ่นขี้ผึ้ง ที่หล่อจาก ไฟเบอร์กลาส แห่งแรกของประเทศไทย เกิดจากแรงดลใจของ ผู้สร้างสรรค์กลุ่มหนึ่ง ซึ่งนำโดย อ.ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ มีวัตถุประสงค์ ในอันที่จะส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ไว้ซึ่ง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย อันจะเป็นประโยชน์ ในการศึกษาค้นคว้าของเยาวชนสืบไป
การจัดแสดงจะจัดหุ่นไว้เป็นชุด ๆ อาทิเช่น ชุดพระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ชุดพระอริยสงฆ์ ชุดสมเด็จพระปิยมหาราชกับการเลิกทาส ฯลฯ หุ่นแต่ละรูปนั้นจะมีลักษณะเหมือนคนจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผิว ดวงตา แขน เส้นผม

เว็บไซต์ : http://www.rosenini.com/thaihumanimagery/


ชุดพระอริยสงฆ์
ชุดพระอริยสงฆ์
ชุดพระอริยสงฆ์
ชุดพระอริยสงฆ์
ชุดพระอริยสงฆ์
ชุดพระอริยสงฆ์
ชุดพระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี
นิทรรศการพิเศษ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช ทรงประกาศเลิกทาส
โรงบ่อนเบี้ย
ทาสในประเทศไทย
ชีวิตใหม่
ชุดการละเล่นของเด็กไทย
ชุดหัวล้านชนกัน
ชุดเหนื่อยนักพักก่อน
ชุดหมากรุกไทย
ชุดครูเพลงไทย
ชุดวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่
หุ่นสนใจในข่าว และ หุ่นเลขาน่ารัก
ชุดครอบครัวไทย
ชุดบุคคลสำคัญของโลก
ทัศนียภาพภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
ติดตั้งโปรแกรม Java
ติดตั้งโปรแกรม จาวา
ภาพพาโนรามา รอบทิศทาง ๓๖๐ องศา
โดยทีมงานเว็บไซต์ www.RoseNini.com พาโนรามา...เมืองไทย

สงวนลิขสิทธิ์ © RoseNini พุทธศักราช ๒๕๔๘http://www.rosenini.com/thaihumanimagery/

1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ