วันพุธที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2553

ภาพถ่าย "กรุงเทพ" เมื่อปี 1960-1980

ภาพถ่าย "กรุงเทพ" เมื่อปี 1960-19802 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ