วันพุธที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2553

หนังสือวิทยาศาสตร์ทำมือ เสริมพลังจินตนาการและความคิดเชิงสร้างสรรค์

หนังสือวิทยาศาสตร์ทำมือ เสริมพลังจินตนาการและความคิดเชิงสร้างสรรค์

Authentic Designer Handbags
Dkny Handbags
Kipling Handbags
Wholesale Leather Handbags
Ladies Leather Handbags
Roxy Handbags
Red Handbags
Replicas Handbags
Tano Handbags
Balenciaga Handbags
Dior Replica Handbags
Hermes Handbags
Luxury Handbags
Marc By Marc Jacobs Handbags
Italian Handbags
Kathy Handbags
Tods Handbags
Trendy Handbags
Custom Handbags
Imitation Handbags
Purses Handbags
Teen Handbags
Authentic Handbags
Celebrity Handbags
Designers Handbags
Wholesale Fashion Handbags
D&g Handbags
Designer Knockoff Handbags
Discounted Designer Handbags
Inspired Handbags
Kathy Zeeland Handbags
Sak Handbags
Travel Handbags
Brand Name Handbags
Coach Handbags
Designer Handbags
Wholesale Handbags
Gucci Handbags
Replica Handbags
Fake Designer Handbags
Chanel Handbags
Fossil Handbags
Prada Handbags
Vintage Handbags
Replica Louis Vuitton Handbags
Candy Wrapper Handbags
Dolce And Gabbana Handbags
Leather Handbags
Brighton Handbags
Stone Mountain Handbags
Cheap Handbags
Discount Coach Handbags
Jessica Simpson Handbags
Designer Replica Handbags
Cecconi Piero Handbags
Kathy Van Zeeland Handbags
Lucky Brand Handbags
Guess Handbags
Louis Vuitton Handbags
Vera Bradley Handbags
Replica Designer Handbags
Nikki Hilton Handbags
Hobo Handbags
Juicy Couture Handbags
Michael Kors Handbags
Wholesale Replica Handbags
Clearance Coach Handbags
Handmade Handbags
Marc Jacobs Handbags
Replica Coach Handbags
Brahmin Handbags
Mcm Handbags
Cheap Designer Handbags
Knock Off Designer Handbags
Discount Designer Handbags
Versace Handbags
Discount Handbags
Hobo International Handbags
Replica Knockoffs Fake Handbags
Nine West Handbags
Fendi Handbags
Liz Claiborne Handbags
Miche Handbags
Tignanello Handbags
B Makowsky Handbags
Designer Inspired Handbags
Burberry Handbags
Hype Handbags
Kate Spade Handbags
Knock Off Handbags
Fake Coach Handbags
Giraffe Print Handbags
Unique Handbags
Ed Hardy Handbags
Italian Leather Handbags
Knockoff Handbags
Dolce Gabbana Handbags
Fake Copies Designer Handbags
Hype Collette Handbag
Organizer Handbags


ผ่านพ้น ไปแล้วสำหรับการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน
ครั้ง ที่ 5 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รวมพลังต้นกล้าวิทย์
สร้างแนวคิดแห่งปัญญา”
โดยความร่วมมือของ สถาบันส่ง
เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


“หนังสือ
วิทยาศาสตร์ทำมือ”
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ
ได้สนุกสนานไปกับการเสริมสร้าง จินตนาการและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ผ่านการ
ลงมือทำด้วยตนเอง ซึ่งเด็ก ๆ
สามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการถ่ายทอดความคิดผ่านรูปแบบของการทำ หนังสือ
ที่มีสีสันน่าอ่านและมีลูกเล่นต่าง ๆที่น่าสนใจ เช่น
การทำ ให้เกิดมิติด้วยการกรีด การตัด การพับ และการติดกาว
โดยหนังสือวิทยา ศาสตร์ทำมือจะมีความโดดเด่นด้วยลักษณะของการออกแบบที่ดูแปลก
และสะดุดตา ต่างจากรูปแบบหนังสือทั่วไป เช่น
มีลักษณะเป็นแผ่นยาวแล้วพับเหมือน หนังสือใบลาน
ภายในจะประกอบไปด้วยภาพที่มีมิติขึ้นมา หรือ
การมีรูป เล่มในลักษณะแบบสามเหลี่ยม ฯลฯ


อาจารย์จุมพล เหมะคีรินทร์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย

กล่าวว่า
หัวใจสำคัญของการทำหนังสือวิทยาศาสตร์ทำมืออยู่ที่เนื้อหาและ รูปแบบของ
หนังสือ ซึ่งเนื้อหานั้นเราต้องคิดและเขียนขึ้นมาเอง
โดย มีการนำวิทยาศาสตร์เข้าไปรวมอยู่ด้วยอาจจะเป็นการใช้ตัวหนังสือ
หรือรูป ภาพก็ได้
นอกจากนี้ยังต้องมีการกำหนดลักษณะรูปแบบของหนังสือว่าจะทำ อย่างไรให้ดูน่า
สนใจ จะเป็นสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม กว้าง ยาวเท่าไหร่
รวมไปถึงสีสันที่สวยงามดูน่าอ่านดึงดูดความสนใจ
ซึ่ง นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการส่งเสริมการสร้างนักวิทยาศาสตร์
เพราะ โครงการหนังสือวิทยาศาสตร์ทำมือเป็นการผสมผสานและสอดแทรกความรู้ทาง
วิทยา ศาสตร์ควบคู่ไปกับการทำหนังสือเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความรู้
ความ สนใจในกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเรา
และหวังว่าจะช่วยจุด ประกายให้เด็กไทยเป็นนักวิทยาศาสตร์กันมากขึ้น”


สำหรับน้องๆ เยาวชนตัวแทนจาก โรงเรียนมัธยม
วัด สิงห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาว ทวีติยา ขวัญมงคล หรือ น้องเบลล์

ที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้เล่าให้ฟังว่า
“หนังสือวิทยาศาสตร์ทำ มือทำได้ง่าย ๆ คะ เริ่มจากการจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้พร้อม ได้แก่ กระดาษ ที่มีน้ำหนักประมาณ 135 – 220
แกรม อาจเป็นกระดาษขาว หรือกระดาษสีก็ได้ กรรไกร ขนาด
เล็ก ปลายแหลม เพื่อการตัดในซอกมุมเล็กๆ กาว
ใช้ชนิดที่มีน้ำผสม น้อยที่สุดเพราะเวลาติดกาวจะได้ไม่ย่น คัตเตอร์
สำหรับตัด กรีด และเจาะ ในแผ่นกระดาษ ปากกาขีดรอย
ใช้สำหรับขีดส่วนที่ ต้องการพับ เพื่อการพับที่ง่ายและตรงตามรอย ดินสอ
ควรใช้ไส้แข็งปานกลาง ไม้บรรทัด
สำหรับการขีดเส้นและทาบกระดาษตัดตามแบบ และปิดท้ายที่ สีไม้
สำหรับใช้ระบายสีตกแต่งให้ดูสวยงามค่ะ”

ส่วนน้องเตย หรือ
นางสาวอรอุมา บัวแก้ว
เล่าต่อว่า
ความยากของการทำ หนังสือวิทยาศาสตร์ทำมืออยู่ที่การติดกาว
เพราะหนังสือวิทยาศาสตร์ทำมือ จะประกอบไปด้วย กระดาษอย่างน้อย 2 ชิ้น คือ
ชิ้นฐาน และ ชิ้นลอยตัว สิ่งที่ยากที่สุดก็คือ คือ
การติดกาวที่ต้องติดให้ตรงตามที่ทำสัญลักษณ์ เอาไว้
เพื่อให้เกิดการยกตัวหรือเป็น Pop Up ขึ้นมา ซึ่งวันนี้หนูและเพื่อน ๆ
ก็จะช่วยกันทำ แบ่งกันระบายสี แบ่งกันตัดกระดาษ และช่วยกันติดกาว
ซึ่งหนังสือที่หนูอยากทำ เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับ โลก อนาคต ดาราศาสตร์
ดวงดาวค่ะ “ น้องเตยกล่าว

ปิดท้ายกันที่ น้อง
ภัส หรือ นางสาว นภัสสร มีไผ่แก้ว
ที่ขอฝากถึงเพื่อน ๆ และ น้องๆ
ที่สนใจการทำหนังสือ วิทยาศาสตร์ทำมือ ว่า
การทำหนังสือวิทยาศาสตร์ทำมือจะทำให้เราได้ความ รู้มากมาย
และยังเป็นการฝึกสมอง ฝึกทักษะทางความคิด
และเป็นการใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
นอกจากนี้ยังทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในผลงาน ที่เกิดจากแนวคิดของเราอีกด้วย
ค่ะ “ น้องภัสกล่าว


แม้จะเป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆ แต่ทว่า “หนังสือ
วิทยา ศาสตร์ทำมือ”

ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ที่จะทำให้เยาวชนไทยเกิดความคิด
สร้างสรรค์และให้ความสนใจในการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์กันมากขึ้นเพื่อก้าว
ไปสู่บทบาทของการเป็นนักวิทยา ศาสตร์คุณภาพที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไป
ในอนาคต


Free TextEditor

1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ