วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วัฒนธรรมการอ่านการ์ตูนในญี่ปุ่น

วัฒนธรรมการอ่านการ์ตูนในญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ทำให้การ์ตูนญี่ปุ่นประสบความสำเร็จ คือเนื้อหาที่เข้าถึงใจและวิถีชีวิตของผู้อ่านทุกเพศทุกวัย

http://www.voicetv.co.th/content/6146/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อารายเหรอ