วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

คนเราควรมี"เงิน ฉุกเฉิน"จำนวนเท่าไหร่ดีคนเราควรมี"เงินฉุกเฉิน"จำนวนเท่าไหร่ดี“เงินฉุกเฉิน” ถือเป็นเงินออมส่วน หนึ่งที่เรากันไว้สำหรับการใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น ไม่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นจากตัวเราเอง เช่น การรักษาพยาบาล การเรียนการศึกษา นอกจากนี้ยังมีกรณีที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่น ความจำเป็นในการการซ่อมบำรุงอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ หากเกิดการชำรุดขึ้นมากะทันหัน เช่นรถยนต์ หรือในกรณีที่บ้านที่เราอาศัยอยู่ถึงคราวต้องซ่อมแซมหรือต่อเติมใหม่เพื่อ ให้เรายังคงอาศัยอยู่ได้อย่างสบาย เป็นต้น จึง ควรมีเงินสำหรับไว้ใช้ในส่วนนี้ด้วยการเก็บเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นส่วนของเงินฉุกเฉินนั้น

จำนวนขั้นต่ำที่ควรเก็บไว้คือประมาณ 6 เท่าของรายจ่ายประจำเดือนเช่น หากในเดือนๆ หนึ่ง เรามีค่าใช้จ่ายรวม 8,000 บาท ก็ควรมีเงินในส่วนที่เป็นเงินฉุกเฉินไว้ไม่ต่ำกว่า 48,000 บาท โดยเก็บไว้ในเครื่องมือการลงทุนที่มีลักษณะสภาพคล่องสูง เช่น เก็บเป็นเงินสดไว้ติดบ้านบางส่วน บางส่วนก็นำฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ไว้ หรืออาจจะนำส่วนที่เป็นเงินฉุกเฉินเก็บในบัญชีออมทรัพย์อย่างเดียวก็ได้ เพราะจะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วเมื่อถึงคราวที่จำเป็นต้องใช้เงินใน ส่วนนี้


คุณผู้ อ่านหละคะ มีเงินจำนวนนี้กันไว้แล้วหรือยังคะ ถ้ายังควรลงมือวันนี้กันเลยนะคะ


เพื่อให้เรามีเงินฉุกเฉินเอาไว้ค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อารายเหรอ