วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป

รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป
รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 พ.ศ. 2440 King Rama V visited Europe 1897

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อารายเหรอ