วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ภาพถ่ายจากอากาศ....พบคนป่าอเมซอนภาพถ่ายจากอากาศ....พบคนป่าอเมซอน
http://www.treehugger.com/uncontacted-amazon-tribe-photo.jpg
มูลนิธิ ชนเผ่าอินเดียนแดงของบราซิล โชว์ภาพถ่ายยืนยันการพบ 1 ในชนเผ่าอินเดียนแดง

ที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอก ซึ่งอาศัยใน "ป่าอะเมซอน" ที่ห่างไกลในประเทศบราซิล

ติดกับพรมแดนเปรู ซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองทางชนเผ่าและสิ่งแวดล้อม


"ฟูไน" มูลนิธิชนเผ่าอินเดียนแดงของบราซิล เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา

พร้อมแสดงภาพถ่ายยืนยันการพบหนึ่งในชนเผ่าอินเดียนแดงที่ไม่เคยติดต่อกับโลก

ภายนอกเลยอีกชนเผ่าหนึ่งของโลก ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าอะเมซอนอันห่างไกลในประเทศบราซิล

ติดกับพรมแดนเปรู และอยู่ใกล้กับแม่น้ำเอ็นวีรา ซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองทางชนเผ่าและสิ่งแวดล้อมด้วย
ฟูไนเปิดเผยว่า ภาพถ่ายเหล่านี้เป็นการถ่ายจากทางอากาศ

แสดงให้เห็นกลุ่มชนเผ่าอินเดียนแดงหลายคน บางคนเนื้อตัวทาด้วยผงสีแดงส้ม

บางคนถือคันธนูโก่งยิง มีกระท่อมปลูกอยู่ 6 หลัง และพบพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่

แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นคนชนเผ่าใด ภาพถ่ายนี้เป็นหลักฐานยืนยันให้เห็นว่า

ชนเผ่าที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอก เลยนี้มีอยู่จริง

ขณะที่เชื่อกันว่ามีชนเผ่าที่ไม่ได้ติดต่อกับโลกภายนอกเลยในลักษณะนี้อยู่

ทั่วโลกกว่า 100 ชนเผ่า ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศบราซิลและเปรู
ด้านกลุ่มเซอร์ไวฟ์วัล อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า

ชนเผ่าอินเดียนแดงเหล่านี้กำลังถูกคุกคามจากการลักลอบตัดไม้ในประเทศเปรู

ซึ่งอาจทำให้พวกเขาเหล่านี้ต้องระเห็จหนีไปตามแนวชายแดนและอาจนำไปสู่การ

ปะทะกันกับชนเผ่าอื่นที่ตัดขาดจากโลกภายนอกเช่นกัน

ซึ่งมีอยู่ในบราซิลราว 500 กลุ่ม

(เอพี)

Members of an unknown Amazon Basin tribe and their dwellings are seen during a flight over the Brazilian state of Acre along the border with Peru. Photo: Survival International/Reuters


Members of an unknown Amazon Basin tribe and their dwellings are seen during a flight over the Brazilian state of Acre along the border with Peru. Photo: Survival International/ReutersMembers of an unknown Amazon Basin tribe seen during a flight over the Brazilian state of Acre. Photo: Survival International/Reuters


Members of an unknown Amazon Basin tribe seen along the border with Peru. Survival International estimates that there are over 100 uncontacted tribes worldwide. Photo: Survival International/ReutersMembers of an unknown Amazon Basin tribe in the Brazilian state of Acre along the border with Peru. Photo: Survival International/ReutersMembers of an unknown Amazon Basin tribe seen during a flight over the Brazilian state of Acre. Photo: Survival International/Reuters
1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ